3 SEO קישורים יוצאים נוספים

וידג'טים נוספים


בהמשך למאמרים קודמים בדבר SEO להלן מספר וידג'טים נוספים שכדאי להכיר ולהשתמש בהם. 

בלוגים במעקב שלי - blogs follow

אתם יכולים לשים את הוידג'טים בלוגים במעקב שלי, להם יש הרבה חשיבות בנושא של קידום אתרים
כל הבלוגים שאתם עוקבים אחריהם מתוך שם המשתמש שלכם. 

RSS FEED

מאפשר לכם להכניס RSS של בלוגים אחרים שאתם עוקבים אחריהם

קישורים - links

אפשר להגדיר את הקישורים שלכם ואז לעקוב אחריהם. 
שימו לב להגדיר קישורים שיפתחו בחלון חדש. 

RECENT COMMENTS - תגובות אחרונות

גם מעודד קישורים יוצאים של מי שאתם רוצים להציג.