קישורים: שינוי הצבעים של קישורים

איך לשלוח על צבע הקישורים


לעתים, בחלק מהתבניות, הצבעים של הקישורים אינם מובלטים מספיק. לשם כך אפשר לשנות את הצבעים

להגיע לתבנית

תחילה יש להגיע לתבנית בלוגר 
  • להכנס למממשק בלוגר
  • ללכת לתבנית
  • ללכת להתאם אישית

קישורים

יש ללכת ל"מתקדם"
למצוא את הביטוי קישורים
ואז למצוא ולשנות את הצבעים

אם אין לכם סיבה מיוחדת אז תעשו את צבע הקישור לסוגים שונים של כחול. למשל
  • #6947c1
  • #2288bb
וכד'