בלוגר: רוחב סרגלים צידיים, רוחב הבלוג,

שליטה ב: רוחב סרגל צידי, רוחב בלוג ב bloggerבבלוגר ישנה אפשרות לשלוט גם ברוחב הסרגל הצידי (או הסרגלים הצידיים)
וגם ניתן לשלוט ברוחב הבלוג כולו. 

שליטה על רוחב כל הבלוג - בלוגר

על מנת לשלוט ברוחב כל הבלוג יש:
 • להיכנס למרכז השליטה של בלוגר
 • להיכנס לעיצוב
 • להיכנס למעצב תבניות
 • להיכנס לפריסה
 • להיכנס להתאם רוחב
 • לשנות את רוחב של כל הבלוג למה שרוצים
להסתכל בתצוגה המקדימה ולראות אם זה מתאים לכם
ללחוץ על יישם בבלוג

שליטה על רוחב כל סרגל צידי בבלוג - בלוגר

על מנת לשלוט ברוחב כל סרגלים צידיים בבלוג יש:
 • להיכנס למרכז השליטה של בלוגר
 • להיכנס לעיצוב
 • להיכנס למעצב תבניות
 • להיכנס לפריסה
 • להיכנס להתאם רוחב
 • לשנות את רוחב של כל אחד מהסרגלים למה שרוצים
להסתכל בתצוגה המקדימה ולראות אם זה מתאים לכם
ללחוץ על יישם בבלוג.