פריסת הדף ב blogger

אפשרות שינוי התבנית הבסיסית בבלוגר

בבלוגר יש אפשרות לשנות את פריסת הדף. 

בפריסת הדף אפשר לשלוט ב:
  • פריסת גוף - זוהי הפריסה הבסיסית של הבלוג שלכם בבלוגר
  • אפשר לשלוט בכותרת העליונה ובכותרת התחתונה של הבלוג
  • אפשר לשלוט ברוחב הסרגלים הצידיים ושל הבלוג כולו