פרסום רשומה (פוסט) בבלוגר

פרסום פוסט/ רשומה בבלוגר

בדפי המשנה מצד שמאל יוסבר כיצד
  • לפרסם רשומה בבלוגר (עם כל המאפיינים השונים)
  • כיצד לערוך תגובות בבלוגר
  • כיצד ליצור ולערוך דפים בבלוגר