ל. הגדרות בלוגר

להגדיר את ההגדרות בבלוגר בצורה נכונה

בבלוגר, הבלוג של גוגל רצוי וחשוב להגדיר מספר הגדרות בסיסיות. 
אפשר לקרוא כיצד להגדיר את ההגדרות המתאימות בבלוגר בדפי המשנה מצד שמאל.