קז. מה לגבות - איזה קבצים לגבות

מה לגבות הרעיון  בגיבוי המחשב זה לגבות את הדברים שחשובים לכם, את המסמכים שאתם משתמשים בהם. למשל:

קבצי מערכת וכד' לרוב אין צורך לגבות