קח. מדיניות גיבויים - כל כמה זמן לגבות, איך לגבות ועוד

גיבויים
תדירות הגיבויים - מדיניות הגיבויים

רעיון חשיבות הגיבויים משפיע על מדיניות הגיבויים שלכם.

לגבי חומר שנמצא במחשב ניתן להגיד שבאופן כללי פעם בתקופה (חודש/ שנה) יש לגבות את כל החומר פעם נוספת, ומידי יום (או שבוע ) יש לגבות את כל הקבצים שהשתנו או שנוצרו

לגבי חומר שנמצא במחשוב עננים, יש לרוב יש אפשרויות אוטומטיות להעביר אותו לשירותי ענן אחרים כך שהגיבוי יעשה אוטומטית. יש לשקול להעביר את החומר למחשב ואולי לכונן חיצוני אחת לתקופה.