שהמודעות יהיו כתובות מימין לשמאל

לשים את מודעות  google adsense מימין לשמאלבשביל שילחצו על מודעות גוגל אדסנס באתר שלכם, יותר כדאי לשים אותם עם כיוון הקריאה. 

דהיינו, לשים את המודעות מימין לשמאל ולא משמאל לימין.

הרעיון הוא שכאשר המודעות נמצאות מימין לשמאל יש יותר סיכוי שהעין תקלוט אותם ואז אם יש שם דברים שמעניינים את הגולשים הם יכולים ללחוץ על המודעות. 


יחד עם זאת, כמו בכל אחד מהשיקולים האחרים, יש לזכור שהצד מימין לשמאל הוא חשוב ולא בטוח שתרצו להשקיע אותו בתוכניות שותפיםComments