דוגמא למודעות מימין לשמאל

דוגמה למודעות מימין לשמאל


זוהי דוגמה למודעות מימין לשמאל.

הרעיון במודעות google adsense מימין לשמאל זה מודעות שנמצאות בצד הימני של העמוד. 

כלומר מי שקורא את המודעות קורא אותם מימין לשמאל עם כיוון הקריאה שלו. 

אפשר לקרוא על כך יותר במאמר על מודעות מימין לשמאל
Comments