ת. דוגמאות לעמודים עם פרסומות

דוגמאות לפרסומות 

בהמשך נראה דוגמאות של דפים עם פרסומות לפי המתואר.


דוגמאות לפרסומות של גוגל אדסנס