3. אתרים לא מורשים ותוכן לא מורשה

תוכן לא מורשה
ישנם תכנים שאסור להם להיות מעורבים בתוכנית השותפים של גוגל אדסנס.

לאתרים עם התכנים הללו אסור להשתתף בתוכנית של גוגל אדסנס, וגם לאתרים בתוכנית אסור לקשר לאתרים כאלה.