להגדיר את ההגדרות הראשונות של גוגל אדסנס לגוגל סייט


בשביל להתחיל לשים את גוגל אדסנס בגוגל סייט עליכם להגדיר את ההגדרות הראשוניות לשם כך. 

  • ראשית עליכם לפתוח חשבון בגגוגל אדסנס
  • לאחר מכן יש ללכת להגדרות אתר
  • ללכת ללשונית הפק רווחים
  • ללחוץ על לחצן "הפק רווח כספי מאתר זה"
  • בהנחה שיש לכם חשבון בגוגל אדסנס ללחוץ על השתמש בחשבון אדסנס קיים
  • לרשום את הדואל שאליו משויך חשבון האדסנס שלכם
  • לרשום או מיקוד (כפי שרשום בגוגל אדסנס) או 5 ספרות אחרונות של מספר הטלפון שלכם (כפי שרשום בגוגל אדסנס)
  • ללחוץ על הבאComments